Bu dünya misafirhanesine, Kâinatın Yaratıcısını tanımak ve Ona iman ile ibadet etmek maksadıyla gönderilen insanların büyük çoğunluğu, bahsi geçen hakikatten habersiz yaşarlarken, bir kısmı ise o hakikate uygun hareket ederler.…

Merkez üssü Türkiye olan on beş şiddetindeki manevi bir depremle beyinleri sarsılan ve imanları harabeye dönen, dünya ve âhiret saadetleri göçük altında kalan insanları uyandırmak ve hidayet tarafına çağırmak ,…

Merhum Bediüzzaman Hazretlerindeki iffet anlayışı, gerçekten çok dikkat çeken ve örnek alınması gereken  yüksek bir seviyededir. Meselâ, yirmi yaşında genç bir delikanlı iken, iki sene misafir kaldığı Bitlis valisi Ömer…

Cenab-ı Hak rahmet ve keremiyle, bedenimizde geçici olarak misafir ettiği ruhumuzun istidat ve kabiliyetlerine vasıta olmakla vazifelendirdiği sayısız aza ve duyguları emanet olarak vermiştir. Emanettir, zira insan onları satın almamış…

Kâinat denilen bu muhteşem âlem, nihayetsiz maksatlar ve İlâhi gayeler için yaratılmıştır. “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmekliğimi, tanınmaklığımı istedim. Mahlûkatı yarattım, tâ onlarda manevi cemalimi göreyim.”mealindeki hadis-i kudsî, önemli…

“Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde dört kelimeyle dört kelâm öğrendim. Kelimelerden maksat; mânâ-yı harfi, mânâ-yı ismi, niyet, nazardır. Şöyle ki: Ceanab- Hakkın masivasına (kâinata) mânâ-yı harfiyle ve Onun hesabına…