(Dünden devam) Bahsi geçen hakikate binâen ne yaparsak yapalım, niyetimizde mutlaka Allah’ın rızasını arayalım. Bakırı altına, kömürü elmasa dönüştüren niyet ile amellerimizi değerli kılalım. Meselâ; ibadet kastıyla iştirak edilen ve…

Toplum hayatının en küçüğü olan aile hayatında eşimiz, çocuklarımız, anne ve babamız, hatta kardeşlerimiz, hısım ve akrabalarımızla da imtihan oluyoruz. Allah, imtihan için önümüze yüz soruluk bir imtihan kağıdı koyacak…

Bu dünya bir imtihan meydanıdır. Altınları bakırdan ayıran bir elek; elmasları şişelerden, sıddık fedakârları mütereddit sebatsızlardan, halis muhlisleri benlik menfaatlerini bırakmayanlardan ayıran bir süzektir. Samimi ihlâsını kıran kim olursa olsun,…