Bediüzzaman’ın hayatında teşekkül eden Nur Cemaati, bir çok merhaleleri aşarak bu günlere gelirken, bu esnada mevcut duruma intibak edemeyenleri gerilerde bırakıp, yeni bir yapılanmayı başarmıştır. 1990 sonrası meydana gelen bu…

Allah yolunda yürüyen ve din hizmetinde bütün gayretiyle ihlâsla çalışan müminlerin manevi dereceleri arttıkça ,imtihanlar da şiddetlenir. Sıradan bir müminle bir evliyanın, hizmete yeni başlamış birisiyle, kırk yıllık bir dâvâ…