Yaratılışı gereği çeşitli hata ve günahları işlemeye meyilli olan insanların, dayanıp sığınabileceği tek adres ancak Allah’ın rahmet ve mağfiret dergâhıdır. Kur’an-ı Kerim’in yüzlerce ayetinin sonlarında Cenab-ı Hak, bilerek  ya da…