(Dünden devam) Bahsi geçen hakikatler muvacehesinde bakıldığı zaman, bütün inanç ve fikirlere eşit mesafede olan ve farklı hayat tarzlarına hayat hakkı tanıyan demokrasi yönetimlerinde; fikir ve ifade hürriyeti, vicdan ve…

İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan fikir hareketleri, kendi kimliklerini korumakta ısrarlı oldukları müddetçe, gelişip büyüyemediklerini gördüklerinden, devlet gücünden yararlanmayı ve maksatlarına vesile yapmayı bir maslahat olarak görmüşlerdir. Bahsi geçen durumun,…

20. Asrın başlarında hizmet hayatına başlayan, Kur’an’ın bu çağa hitap eden son dersini insanlığın istifadesine sunan ve müspet hareket etmeyi mesleğinin temel taşı yapan Bediüzzaman Hazretleri, fikrî istiklâliyetini vefat edene…