Samimi müminler, fıtrat kanunlarına riayet ve sebeplere sarıldıktan sonra, başarı ve muvaffakiyeti Allah’tan isterler. Çünkü, muvaffak etmek veya etmemek Allah’ın vazifesidir. Onun için neticeye karışmazlar. Muvaffak olurlarsa onu Allah’tan bilirler.…