Dünya hayatının bin bir çeşit hadiseleri ve sürekli değişen gündemleri arasında hiç değişmeyen tek hakikat, şüphesiz ölüm gerçeğidir. Genç ihtiyar, kadın erkek, sağlıklı ve hastalıklı ayırımı yapmadan aniden gelen ecel…

Ateş unsuru tabiatı gereği yakar. Fakat, o dahi emir altındadır. Dizgini Allah’ın kudret elindedir. “Yakma!” emredildiği zaman yakamaz. Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm hadisesinde olduğu gibi.. Bilindiği üzere, zamanın kralı Nemrut ile…

Zekât, zengin ile fakir arasındaki servet uçurumunun izalesine, fakirin zengine karşı kin ve haset yerine hürmet ve duasını kazanmaya vesile olduğu gibi, malın korunmasına da sebeptir. Zekât, manevi bir sigortadır.…

Dünya misafirhanesinin semasını süsleyip zinetlendiren güneşler, aylar, yıldızlar, burçlar ve galaksiler hal diliyle “Ya Celil-i zül Celâl!” deyip, Yaratıcısına şahitlik yaptığı gibi; yeryüzünü şenlendiren nebatlar, hayvanlar, denizler, nehirler ve mevsimlerde…

Dünyanın tamamını etkileyen bir salgın hastalık yüzünden bütün insanlık dehşete kapıldı ve huzuru kaçtı. Genç ihtiyar fark etmeden herkese bulaşabilen bu hastalık, ne zaman ve nerede kimi yakalayıp hasta edeceği…

Başta bütün peygamberler olmak üzere umum evliyaların ve salih kulların duaları, Allah’ın rızasına ve cennetine kavuşmak ve cehennemin dehşetli azabından kurtulmaktır. Cehennemin sinemada gibi keşfen bir gölgesini gören evliyalar onun…

Tevrat, Zebur ve İncil gibi semavi kitaplarda Cennet ve Cehennemle ilgili bilgiler olmakla birlikte, Kur’an-ı Kerim daha detaylı ve net bilgiler vermektedir. Kur’an’ın Cennetle alâkalı tasvirleri her ruhu celp ederken,…

Mahlukatın içinde en şerefli varlık olarak yaratılan insan bedeni içinde iskan edilen ruha, hayatını devam ettirebilmesi için akıl, gazap ve şehvet denilen üç kuvve verilmiştir. Yaratılıştan fıtri bir had ve…

Kur’an-ı Kerimde 77 ayet açıkça cehennemden bahsetmektedir.  Bunların 51 adedi Mekke’de, 26 adedi de Medine’de nazil olmuştur. Hicr Suresinin 44. ayeti cehennemin yedi kapısı olduğunu haber vermektedir. Bundan hareketle İslâm…

Yarattığı varlıklar içerisinde en kabiliyetlisi ve en donanımlısı olarak var ettiği insanlara, iman ve itaat etmeleri halinde sayısız nimetlerle dolu cennetleri vaad eden Cenab-ı Hak, inkâr ve isyan etmeleri halinde…

İnsan aklı âhiret âlemlerine ait meseleleri hep bu dünya ölçüleriyle mukayese etmeye çalışıyor. Hâlbuki, âhiret ve cennet âlemlerinin kanunları bu dünyaya göre değil, kendine göredir. Allah (c.c), her âlemin kanunlarını…

İnsanın dünyaya gelişi bir yaratma ve takdir ile olduğu gibi, dünyadan gidişi de bir halk ve takdir iledir. Hiç bir zaman tesadüf bu işe karışamaz. “Ecel geldiği zaman ne bir…

Yeniden diriliş hakikatinden sonra, mahşer meydanına sevk edilen insanların içine düştükleri dehşetli manzaralardan haber veren Sevgili Peygamberimiz (asm), müminler ve onların içinden de günahkâr olanlara Allah’ın rahmet tecellilerinden de bahsederek…