İslâm dinine hizmet eden gruplarda, iç çatışma ve ayrılıkların bir kısım sebeplerinden birisi, daha iyisini, daha mükemmelini ve daha hak olanını ararken çıktığı görülür. Zaten, tesanüdü tahrip eden ayrılıkçı fikirler,…