Ehl-i iman olanların ayrılıklarında da muhtelif derecelerde hüzün, gözyaşı ve burukluk vardır. “Acaba hüsn-ü hatimeye mazhar oldu mu? İmanla kabre girebildi mi?” endişesi, bu hüzün ve burukluğun kaynağını teşkil eder.…

Nihayetsiz lezzetlerden lezzet alabilecek ve nihayetsiz elemlerden de elem duyacak bir fıtratta yaratılan insanın, ruhunda en büyük tahribat yapan hallerin başında ayrılık gelir. Sonsuza kadar yaşamak isteyen ve aşk derecesinde…

Nihayetsiz lezzetlerden lezzet alabilecek ve nihayetsiz elemlerden de elem duyabilecek bir fıtratta yaratılan insanın, ruhunda en büyük tahribat yapan hallerin başında ayrılık gelir. Sonsuza kadar yaşamak isteyen ve aşk derecesinde…

İslâm dinine hizmet eden gruplarda, iç çatışma ve ayrılıkların bir kısım sebeplerinden birisi, daha iyisini, daha mükemmelini ve daha hak olanını ararken çıktığı görülür. Zaten, tesanüdü tahrip eden ayrılıkçı fikirler,…