İnsanı diğer canlılardan ayıran en belirgin farklardan birisi de, eşyaya ve olaylara, anlamak ve analiz yapmak için dikkatle bakmasıdır. Bu anlamda nazar; göz atmak, mülâhaza etmek, düşünerek bakmak anlamlarına gelir.…

İnsanı diğer canlılardan ayıran en belirgin farklardan birisi de, varlıklara ve olaylara anlamak ve analiz yapmak için dikkatle bakmasıdır. Bu anlamda nazar; göz atmak, muhakeme etmek, düşünerek bakmak anlamlarına gelir.…

A’raf Suresi 18. ayette kıyametle alâkalı bir açıklama vardır. “Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun zamanını Ondan başkası açıklayamaz.”ferman edilmektedir. Sevgili…