Ay tutulması da matematiksel hesaplara dayalı muhteşem bir semavî olaydır. Dünya ve ay, cezbeye kapılmış bir Mevlevî gibi, İlâhi emirden gelen bir cezbeyle güneş etrafında dönerlerken, belli aralıklarla dünya, güneş…