(Dünden devam) Ay tutulması da matematiksel hesaplara dayalı muhteşem bir semavi hadisedir. Dünya ve ay, cezbeye kapılmış bir Mevlevi gibi, emr-i İlâhiden gelen bir cezbeyle güneş etrafında dönerlerken, belli aralıklarla…

Ay tutulması da matematiksel hesaplara dayalı muhteşem bir semavî olaydır. Dünya ve ay, cezbeye kapılmış bir Mevlevî gibi, İlâhi emirden gelen bir cezbeyle güneş etrafında dönerlerken, belli aralıklarla dünya, güneş…