Tahkiki ve gerçek bir iman şuurundan nasipsiz olmak insanları ne kadar âciz ve zavallı hale getiriyor? Halbuki, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim iki binden fazla ayet-i kerimeyle âhiretten ve insanların oraya…

1987 yılında tanımıştım onu. Avustralya kıt’asında uzun yıllar çalıştıktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapmış ve Ankara Subayevleri semtinden bir daire almıştı. Onunla komşu idik ve bu komşuluğumuz tam on yedi…

Füstgray semtindeki vakıf külliyesinde her akşam Risale-i Nur dersleri yapılıyordu. Üst kattaki bayanlar sesli ve görüntülü olarak, aşağıda yapılan dersi dinleme imkânına sahiptiler. Gündüzleri gezi ve ziyaretler, akşamları yapılan derslerle…

15 Aralık 2010 tarihi yaklaştıkça beni bir heyecan sardı. Zira, o tarihte Avustralya kıt’asına gidecektim. 1998 yılında ilk defa gittiğim bu kıt’ada, çok gönül dostları edinmiştim. Aradan tam on iki…

Araştırmacı kameran Ahmet Genç Ağabeyin sayesinde Melbourne şehrinin çeşitli yerlerini gezmiş, Realto Tover adındaki şehrin en yüksek binasının elli altıncı katından her tarafı kameraya almıştık. Aynı zamanda, hayvanat bahçesindeki her…

Halil Yıldız kardeş Türkiye’deydi ve henüz tanışmamıştık fakat arabası orada idi. İmparator lâkaplı İsmet Ünver ile bacanaktılar. Sydney hizmetlerinden sonra, ertesi sabah İsmet kardeşin kaptanlığında ve her ikisinin de kayın…

Perşembe günü, Fatih Yargı kardeşin evinde bir grup ağabey ve kardeşlerle akşama yakın veda yemeği yiyerek, akşam namazını vakıfta kılıp, kalabalık bir heyet tarafından hava alanına götürüldük. Resmi işlemleri tamamlayıp,…

Yoğun programların arasında iki haftanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Tam bir koşuşturma haliydi. Almanya’daki dostlarımız da öyleydi. Türkiye’den gelenleri hiç boş bırakmazlardı. Kendi tabirlerinde limon gibi sıkıp öyle gönderirlerdi. Avustralya’da her…

Pazartesi günü, kara yoluyla Sydney’e gelen Halil Yıldız kardeşin de katılımıyla bir grup kardeşlerle bot gezisi yaptık. Sydney gerçekten çok güzel bir şehir. Pasifik Okyanusu şehrin içine muhtelif kollar şeklinde…

Avustralya kıt’asına ulaştığımızın onuncu günü Cumartesiydi. Nur Vakfı piknik düzenlemişti. Dört yüzden fazla Nur Talebesi çoluk çocuk piknik alanını doldurmuştu. Bir taraftan mangallar yakılıyor, diğer taraftan da dersler yapılıyordu. Cemaatin…

Günler su gibi akıp gidiyordu. Salı günü grup halinde botanik bahçesine götürüldük. Yüz elli sene önce hamiyetli bir kaç kişinin koordinasyonunda kurulan bu geniş alan, gerçekten çok ibret vericiydi. Allah’ın…

Avustralya’ya gelişimizin dördüncü günüydü. Pazar akşamı vakfın geniş ders salonu yine doluydu. Üst kattan kamera sistemiyle bayanlar alttaki dersi takip ediyorlardı. Vakıfta her akşam ders yapılıyordu. Böyle bir ülkede yaşayan…

Türkiye’den Avrupa ülkelerine ve Avustralya’ya işçi gönderilmeye başlanması 1965 yılına rastlar. Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinden giden bu ilk kafileler çok zorluklarla karşılaştı. En başta dil problemi vardı. Ağır işlerde…

Türkiye’ye göre dünyanın arka yüzünde bulunan bu kıt’aya dâvet üzerine ikinci defa gidiyordum. Birinci gidişimde yol arkadaşım Ahmet Genç Ağabeydi. Bir buçuk gün süren uzun bir yolculuk yapmıştık. Ankara, istanbul,…

(DÜNDEN DEVAM: 1998 şartlarında yazılmış bir seyahat yazısı.) VATANDAŞLARIMIZIN PROBLEMLERİ-2 Bir önceki yazımda belirttiğim ve ihtiyaç olarak gördüğüm yurt dışındaki vatandaşlarımızın problemleriyle ilgilenecek bir bakanlığın olmayışından dolayı, dış işleri bakanlığına…

(DÜNDEN DEVAM: 1998 Yılında ve 28 Şubat darbesi şartlarında yazılmış bir seyahat yazısı.) VATANDAŞLARIMIZIN PROBLEMLERİ -1 !960 yılının ortalarında itibaren yurt dışına gitmeye başlayan vatandaşlarımız, Almanya başta olarak Avrupa ülkelerine…

(DÜNDEN DEVAM: 1998 yılında ve 28 Şubat post modern darbesinin baskı ve zulümlerinin bütün ağırlığıyla milleti ezdiği bir zamanda gerçekleşen bir seyahat yazısı.) GENEL BİR DEĞERLENDİRME Üç günü Singapur’da, üç…

(DÜNDEN DEVAM: 1998 yılında gerçekleşen bir seyahat yazısı.) SANTOZA ADASI Pazar günü bir hayli Singapur merkezini dolaştıktan sonra, ikindi namazını büyük bir kilisenin geniş avlusunun çimenlerinde kılıp, biraz İngilizce, biraz…

(DÜNDEN DEVAM: !998 yılında yaşanmış ve yirmi bir sene önce kaleme alınmış bir seyahat yazısı.) MELBOURNE’DE ÇOK HAREKETLİ GÜNLER Çarşamba günü, Brodmados denilen bir semtte, refikimiz olan bir grupla dersimiz…

(DÜNDEN DEVAM: 21 sene önce gerçekleşen bir seyahat yazısı.) MELBOURNE’YE YOLCULUK Kaptan şoförümüz İsmet Ünver kardeşimizin refakatinde dokuz yüz kilometrelik mesafeyi yutarcasına ilerliyoruz. Avustralya çok büyük bir kıt’a. Türkiye’nin on…

(DÜNDEN DEVAM: 21 sene evvel yazılmış ve Yeni Asya Gazetesinde yayınlanmış bir seyahat yazısı.) Pazar günü, önceden ilânı yapılan ve beş bin civarında el ilânları dağıtılan konferans için, Oburn Town…

( DÜNDEN DEVAM: 21sene önce 1998 yılı Nisan ayında gerçekleşen bir seyahatin hatıraları.) Brisbane şehrinden bir Cuma sabahı erkenden yola çıktık. Çünkü önümüzde tam bin kilometrelik uzun bir yol vardı…

Dağların zirvesinden yuvarlanan bir kar topunun sür’atle çığa dönüşmesi gibi, Barla nahiyesinde sürgünde bulunan bir Bediüzzaman Said Nursî ile başlayan Risale-i Nur hareketi, zamanla gelişip büyüyerek çığ gibi olmuş, dünyanın…