Avrupa Birliğine aday olmuş bir ülke statüsünü kazanmamızla birlikte bir çok tartışma konuları ortaya çıktı. Siyasi, iktisadi ve kültürel bir birliktelik olan Avrupa Birliği, insanlığın doğrulara dayalı müşterek aklının temel…

(Dünden devam) Ali Vapurlu “Türkiye’nin, Avrupa Birliğine girmesi için öncelikle resmi ideolojiyi bırakması gerektiği belirtiliyor. Öyle anlaşılıyor ki, Türkiye’nin bu cendereden kurtulması için Avrupa Birliğine girmesi, demokrasi hak ve hürriyetler…

2. Dünya Savaşından sonra dinsizliğe ve komünist Rusya’ya karşı silahlı bir ittifak olan NATO’ya üye olan tek Müslüman ülkeyiz. Rusya’nın doymak bilmez emellerine karşı kurulan bu ittifak, Müslümanlarla Hristiyanların dinsizliğe…

1950 yılının başlarında Avrupa Kömür-Çelik Birliği olarak kurulan ve sonraki zamanlarda Avrupa Ekonomik Topluluğu ve en nihayet Avrupa Birliği adını alarak, kıt’a çapında iktisadi, siyasi ve kültürel bir birlik oluşturmayı…

Tam demokrasi prensipleri çerçevesinde değerlendirmeye alınan Türkiye, resmi ideolojisi olan bir ülke olarak kabul ediliyor. Batı standartlarında bir demokrasiden uzak olan bu durumdan dolayı, Avrupa Birliği kapısında sürekli bekletiliyoruz. Kendi…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti son dönemde Avrupa Birliğine verdiği önemi göstermek için müstakil bir bakanlık kurdu. Bu çok önemli bir gelişme. Ancak cumhurbaşkanı ve başbakan da dahil bu bakanlık, Avrupa Birliği…

Öncelikle ifade edeyim, bana göre lazımın ötesinde elzem. Ancak bu mesele hala tartışılan bir konu. Yapılan anketlere bakılırsa, bir zamanlar yüzde yetmişin üzerinde olan birliğe taraftar olanların sayısı, şimdilerde yüzde…

Avrupa Birliğini bir Hıristiyan kulübü olarak görüp, kırk küsur senedir karşı çıkanlar “Yahudi ve Hıritiyanları dost edinmeyin.”ayetini delil olarak gösterdiler. Birçok alimler gibi, bu ayeti onlar gibi yorumlayan Bediüzzaman “Zaman…