Sonsuz bir ilim, irade ve kudret sahibi olan Yüce Yaratıcı, dünya misafirhanesinin tavanı hükmündeki gökler âlemini güneşler, aylar ve yıldızlarla süslemiş. Kümeler halinde bir arada tuttuğu semavi burçlarla, o güzelliğe…

Kendi Zâtı baş gözümüzle görülmesi mümkün olmayan ve Kur’an-ı Kerim’de haber verdiği isimlerinin tecellileriyle Kendini gösteren Allah’ın, bu isimlerinin görülüp anlaşılmasını yaşadığımız asırda Bediüzzaman Hazretleri keşfetmiş ve kâinatın bir kitap…

Atomun yapısıyla güneş sisteminin yapısı arasında benzerlik vardır. Atomun çekirdeği, genel olarak pozitif yüklü proton ve nötronlar ve onun etrafında dönen negatif elektrik yüküne sahip elektronlardan meydana gelmiştir. Zıt elektrik…

Gökler âlemini yaldızlayıp süsleyen yıldızlardan, dünyamızı şenlendiren ve ziynetlendiren canlı ve cansız bütün varlıklara kadar her şeyin yapı taşı atomlardır. Her maddede farklı özellikler gösteren atomlar, küçücük bir âlem olarak…

“Allah göklerde olanları da, zerreleri ve hatta ondan daha küçük olanları da bilir.”mealinde olan ayetler, insanları hem gökleri hem de atomlar âlemini incelemeye dâvet ediyor. Feza âlemini dolduran yıldızlar, sistemler…

En geniş olan gökler âleminden, en küçük olan atomlar âlemine kadar, her yeri ve her şeyi yaratıp idare eden Yüce Allah (c.c.), hiç bir şeyi tesadüflere veya kendi hâline bırakmamıştır.…