Cenâb-ı Hak, ezeli ilmiyle olmuş ve olacak her şeyi belli bir program dahilinde yazmıştır. Kaderde yazılı olan şeylerin meydana gelmesi de kazâ olmasıdır, yani gerçekleşmesidir. Allah’ın kaderde verdiği hükmün, kazâdan…