(Dünden devam) Amerika’ya gelince, zaten o Avrupa medeniyetinin bir uzantısıdır. Batı devletleri denildiği zaman, Avrupa, Amerika ve Avustralya buna dahildir. Çünkü, dayandığı temel değerleri ortaktır. Avrupa Birliğine üye olmak, İttihad-ı…

Yirminci asrı, acı, gözyaşı ve ızdıraplarla geride bırakan insanlık âlemi, yirmi birinci asrı bir barış asrı yapmak istiyor. Devletler ve milletler arasındaki uyuşmazlıkları ve devlet ile millet arasındaki çatışmaları, demokrasi…