Cahiliye dönemini kapatarak geldiği zamanı bir saadet asrına çeviren İslâm dini, müşrik bir toplumdan, muvahhit bir Sahabeler topluluğu meydana getirdi. O sahabeler ki, Sevgili Peygamberimize (asm) “Anam babam sana feda…

Mücedditler silsilesinin son halkasını teşkil eden ve bulunduğu çağın manevi sahibi olan Bediüzzaman Hazretleri; diyanet, siyaset, cihad ve saltanat gibi daha pek çok dairelerde vazifeli olmanın gereği olarak fikirler beyan…

Hazret-i İsa’dan (as) itibaren başlayan ve Kâinatın Efendisi sevgili peygamberimize (asm) gelinceye kadar sürüp gelen altı yüz senelik uzun bir zaman diliminde, bilemediğimiz bir çok hikmetlere binaen Allah peygamber göndermemişti.…

Bu gün itibariyle dünyada iki yüz civarında devlet vardır. İktidar denilen yönetim bütün devletlerde var. Fakat muhalefet ise, sadece demokrasi ile yönetilen devletlerde bulunmaktadır. Bir de samimi ve meşru muhalefetin…

Tahkiki iman dersleriyle Asr-ı Saadetle âhirzaman arasında bir ilim ve irfan köprüsü kuran ve Asr-ı Saadet modelini zamanımıza taşıyan Bediüzzaman Hazretleri de tevazuun zirvesindeydi. Âhirzaman müceddidi kimliğiyle Mehdiyet vazifesini yerine…

Aşiret, kabile ve beylik dönemlerinden devlet geleneğine geçen insanlık, teşkilatlı bir yapılanmayla işlerini daha düzenli, sosyal hayatı ise daha güvenli bir hâle getirdi. Devlet millet için vardır. Millet devlet için…

Devletlerin ve milletlerin çağlar boyu süren ve deneme  yanılma yoluyla uzun tecrübeler sonucu elde ettiği beşerî sistemlerin, en tekâmül etmiş şekli demokrasidir. Millet hâkimiyeti esasına dayanan ve halkın hür iradesiyle…