Diğer canlılardan farklı olarak yüksek bir fıtratta yaratılan insanın mahiyetine, Cenab-ı Hak sayılamayacak kadar çok duygular ve manevi cihazlar koymuştur. Maddi bedeni itibariyle ve istidatlarına bir sınır ve kayıt konmaması…

Cenab-ı Hakkın en büyük isimlerinden olan, Besmelenin içine giren ve her hayırlı işin başında söylenen Rahman ve Rahim isimlerinin, rahmet ve şefkat yolu olduğunu beyan eden Bediüzzaman Hazretleri, bu isimlere…

Atomlardan güneş sistemine, galaksilerden kâinatın tamamına varıncaya kadar, en küçük parçacıklardan  en geniş âlemlere kadar var olan incizaplar ve cazibeler yani çekim gücü denilen kanunlar, cazibedar bir hakikat olan İlâhi…

Uçsuz bucaksız kâinat içinde, milyarlarca yıldızdan meydana gelen Samanyolu galaksisinde, güneşe bağlı bir gezegen olan şu dünya üzerinde; canlı, akıllı ve nihayetsiz kabiliyetlerle donatılan insan, kâinat ağacının şuurlu bir meyvesi,…

Diğer canlılardan farklı olarak yüksek bir fıtratta yaratılan insanın mahiyetine, Cenab-ı Hak sayılamayacak kadar duygular ve manevi cihazlar koymuştur. Maddi bedeni itibariyle ve istidatlarına sınır konulmaması sebebiyle , melekleri bile…

Muhabbet , sevgi ve aşk kelimeleri insanı efsunlu âlemlere götüren ve ruh ikliminde baharları yaşatan mânâları içinde barındırır. Kâinatın mayasının muhabbet ve aşk ile yoğrulduğunu söyleyen bir kısım ehl-i aşk,…

Maddi olarak küçüklüğüne bakıp insanı küçük görmemek lâzımdır. Onda küçük bir kâinat saklıdır. Bu özelliği için Bediüzzaman “İnsan, küçük bir kâinat; kâînat ise büyük bir insandır.”tanımlamasını yapar. İnsanın mahiyetinde binlerce…