Diğer canlılardan farklı olarak yüksek bir fıtratta yaratılan insanın mahiyetine, Cenab-ı Hak sayılamayacak kadar duygular ve manevi cihazlar koymuştur. Maddi bedeni itibariyle ve istidatlarına sınır konulmaması sebebiyle , melekleri bile…

Muhabbet , sevgi ve aşk kelimeleri insanı efsunlu âlemlere götüren ve ruh ikliminde baharları yaşatan mânâları içinde barındırır. Kâinatın mayasının muhabbet ve aşk ile yoğrulduğunu söyleyen bir kısım ehl-i aşk,…

Maddi olarak küçüklüğüne bakıp insanı küçük görmemek lâzımdır. Onda küçük bir kâinat saklıdır. Bu özelliği için Bediüzzaman “İnsan, küçük bir kâinat; kâînat ise büyük bir insandır.”tanımlamasını yapar. İnsanın mahiyetinde binlerce…