Devletlerin ve milletlerin kendine has kimlikleri olduğu gibi, değişik cemaat ve grupların da kimlikleri ve şahs-ı manevileri vardır ve olmalıdır da. Sovyetler Birliği yetmiş yıl uyguladığı asimilasyon politikalarıyla, sınırları içindeki…