Avrupa Birliğine aday olmuş bir ülke statüsünü kazanmamızla birlikte bir çok tartışma konuları ortaya çıktı. Siyasi, iktisadi ve kültürel bir birliktelik olan Avrupa Birliği, insanlığın doğrulara dayalı müşterek aklının temel…

Avrupa, çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü demokratik değerlere sahip bir topluluk olmayı, Amerika ve Avustralya gibi hedefine koymuştur. Farklılıkları bir zaaf değil, bilâkis bir zenginlik olarak kabul etmektedir.…