Mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insan nev’inin bedeni topraktan yaratıldığı gibi, dört yüz bin çeşit bitki ve hayvan türlerinin bedenleri dahi topraktan yaratılmaktadır. Su hayattır, ama toprak olmadan da su,…