İslâm tarihinin gelişen seyri içinde ortaya çıkan ve Müslümanları mensubu olduğu dine şuurlu bir tarzda bağlamaya çalışan tarikat ve kelâm mesleğinin yanı sıra, Kur’anî bir mesleğin ihyasını hedef alan Bediüzzaman…