Antakya için önümüzde uzun bir yol vardı. İki buçuk saat süren ve sohbetle zenginleşen yolculuktan sonra, Antakya hizmet merkezindeyiz. Üç semavi din mensuplarının ve Sünnilerle Alevilerin karşılıklı anlayış ve hoşgörü…