Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, meslek ve meşrebinin içtimai ve siyasi alana taallûk eden kısmında kararlı bir duruş sergilemiştir. eserlerindeki iman hakikatlerine her taifede muhtaç olanlar var olduğu düşüncesiyle her kese…