Maddi olarak küçüklüğüne bakıp insanı küçük görmemek lâzımdır. Onda küçük bir kâinat saklıdır. Bu özelliği için Bediüzzaman “İnsan, küçük bir kâinat; kâînat ise büyük bir insandır.”tanımlamasını yapar. İnsanın mahiyetinde binlerce…