İnsanın sahibi olduğunu zannettiği şeylerin arasında en çok değer verdiği varlık, ruhunun yanı sıra emanet olarak verilen bedenidir. İlim ve dua vasıtasıyla ruhen terakki etmek ve kemâle ermek için dünyaya…