23 mart 1960 yılında bekâ âlemine irtihal eden merhum ve muazzez Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, 23 Mart 2010 tarihi onun ellinci vefat yıl dönümüydü. Aynı tarihte, benim de Nur…