İman ve Kur’an dâvâsına gönül vermiş idealist insanların, hizmet esnasında takip edeceği bir çok prensipler ve temel unsurlar vardır. Bunların başında sabır kuvveti gelmektedir. Sabır, zahiren durağanlık veya yapılması gereken…

Hudeybiye Anlaşmasındaki zahiren Müslümanların aleyhinde olan bahsi geçen bu maddeler ve Kâbe’yi tavaf edemeyeceklerinden dolayı sahabeler çok mahzun olmuşlardı. Cenab-ı Hak, Medine’ye dönüş yolunda Hazret-i Peygambere (asm) Fetih Suresini vahyetti.…

Asr-ı Saadette vukua gelen olayları sadece tarihî bir hadise olarak görmek ve yüzeysel bir tarzda okumak doğru ve yeterli bir yaklaşım değildir. Onlarda nice hikmetler ve ders almamız gereken ibretler…

Bazı kelimeler vardır ki, insan onu duyduğu zaman ruh dünyası kararır ve allak bullak olur.  Onlardan birisi savaş kelimesidir. Kadın-erkek, genç-ihtiyar, çoluk-çocuk demeden nice insanların ölümüne ve nice şehirlerin harabeye…

Mahlukat içinde en kıymetli varlık olan insanlar ve insanlar içinde en kıymetlisi olan Müslümanlar ve Müslümanların içinde de en değerlisi olan tahkiki imana sahip olan müminlerdir. Samimi ve ihlâslı müminler,…