(Dünden devam) Kutlular Ağabeyin hastalığını alabildiğine kendi lehine kullanan bazı insanların doldurması yüzünden, Ağabeyimiz en nihayet beklediğim tavrı ve Ankara’ya dönmemi söylemişti. Ben bu durumu tahkik bile etmeye lüzum görmedim.…