Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 1924-1960-1982 anayasaları, sivillerin değil ihtilâl yapmış askerlerin anayasasıdır. Atatürk ilke ve inkılapları, paşaların yaptırdığı anayasaların ruhunu teşkil eder. Onlara uymayan kanunlar yapılamaz. Hem Atatürk hem de…

Aşiret, kabile ve beylik dönemlerinden devlet geleneğine geçen insanlık, teşkilatlı bir yapılanmayla işlerini daha düzenli, sosyal hayatı ise daha güvenli bir hâle getirdi. Devlet millet için vardır. Millet devlet için…

2. Meşrutiyet ile birlikte ilan edilen anayasa üzerinden ortaya çıkan mücadelede, kafaları karıştıran ve anayasayı ilan ve kabul edenleri dinden çıkmış gibi gösteren radikal bir kısım dindarların durumuna üzülen Bediüzzaman,…

Son peygamber olan Hazret-i Muhammed (asm) dünyaca hâkim ve sultan olduğundan, semavi dinlerin en sonuncusu olan İslâm ve onun kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak; insanın bir ferdinden aileye, sosyal…

Anayasa ile koruma altına alınan ilke ve inkilâplara rağmen, sağ iktidarlar özel teşebbüs ve özelleştirmenin öncülüğünü yaparak geliyorlar. Dünyada meydana gelen gelişmeler ve iktisadî reformlar bunun böyle olmasını gerektiriyor. Zaten…