Hariç dairelerde ve iç bünyede bir takım olaylar olurken, bir taraftan da şevk ve heyecan veren hizmetler de oluyordu. Nur Talebelerini hiç bir şey engelleyemiyor ve hizmet aşk ve şevklerini…

Meslekleri müspet harekete dayanan Nur Talebeleri, bahsi geçen sokak savaşlarına hiç bulaşmadılar. Bu yüzden sağcı gençler tarafından pasif olmakla suçlanıyorlardı. Nur Talebeleri, irşat ve tebliğ eksenli hizmetleriyle, nice sağcı ve…

İttihad- ı İslâm ve hakta ittifak meselesi, İslâm’a hizmet eden cemaatler ve tarikatlar bazında bakıldığı zaman, kalplerin ittihat etmesi usulü öne çıkmalı ve hizmet grupları hem birbirlerini Allah için sevmeli,…

Bir asra yakın bir zamandan beri devlet tarafından takibata uğrayan ve kanunlar çerçevesinde suç bulunamadığı halde, iki bin civarında  mahkemelerde muhakeme edilip berat alan ve çok çeşitli isnat ve iftiralara…

Kâinatın sonu olan kıyamet alâmetlerinin çoğunun çıkacağı âhirzaman dilimi için Sevgili Peygamberimiz (asm) bir hadis-i şerifinde “Ye’cüc ve Me’cüc çıkmadıkça kıyamet kopmaz.”buyurmuştur. Enbiya Suresinin 96.ayetinde haber verilen “İnsanlar arasında ihtilaflar…