Kâinatın sonu olan kıyamet alâmetlerinin çoğunun çıkacağı âhirzaman dilimi için Sevgili Peygamberimiz (asm) bir hadis-i şerifinde “Ye’cüc ve Me’cüc çıkmadıkça kıyamet kopmaz.”buyurmuştur. Enbiya Suresinin 96.ayetinde haber verilen “İnsanlar arasında ihtilaflar…