Bir asra yakın bir zamandan beri devlet tarafından takibata uğrayan ve kanunlar çerçevesinde suç bulunamadığı halde, iki bin civarında  mahkemelerde muhakeme edilip berat alan ve çok çeşitli isnat ve iftiralara…

Kâinatın sonu olan kıyamet alâmetlerinin çoğunun çıkacağı âhirzaman dilimi için Sevgili Peygamberimiz (asm) bir hadis-i şerifinde “Ye’cüc ve Me’cüc çıkmadıkça kıyamet kopmaz.”buyurmuştur. Enbiya Suresinin 96.ayetinde haber verilen “İnsanlar arasında ihtilaflar…