On beş asırdan beri önce kilise, sonra dört yüz seksen bir yıl cami olarak mabet vazifesi gören Ayasofya, 24 Kasım 1934 yılında bir bakanlar kurulu kararıyla müze haline getirildi. Seksen…