Mahlûkatın en şereflisi olarak yaratılan insana, yeryüzünü beşik yaparak onu sayısız nimetlerle besleyip büyüten Cenab-ı Hak, onun fiilî duasının neticesi olarak da, çok farklı nimetlerini ihsan etmiştir. İnsanoğlunun, özellikle son…