Türkiye toplumunun her kesiminden insanlar sürekli bu dünya hayatını ölümle terk ediyorlar. Onların çoğunun ölümü sadece etraflarındaki insanları etkilediği halde, müzik ve sinema dünyasının meşhur olmuş insanlarının ölümü, toplumun genelini…

İnsanlara verilen sayısız istidat ve kabiliyetler ve kıymetli ömür sermayesi, ebedi ve daimi bir saadeti kazanmak için verilmiştir. Onu kazanmanın yolu,  bu dünya hayatındayken yapacağımız manevi ticaretle doğru orantılı olduğunu…

Hayır, hasenat ve iyilik gibi sevaplı ameller yapmamızı isteyen Allah’ın rahmeti, onları bizim elimizle icat eden Allah’ın kudretidir. İnsan onlara iman ile, şuur ile ve dua ile mazhar olur. Böyle…

Şu dünya denilen imtihan meydanında, her şeyle ve herkesle çok şiddetli imtihanlardan geçiriliyoruz. Ama insanların büyük çoğunluğunun bu imtihanlardan haberi bile olmuyor. Sekiz milyar civarındaki dünya insanlığının genel durumu, sadece…

Bu günün şartlarında yaşadığımız sosyal hayatta, insanları oturduğu yerden günahlara sokan daha dehşetli iletişim araçları devreye girdi. Sigara, esrar ve eroin gibi insanları tiryaki haline getiren ve bağımlılık yapanlardan biri…

İhlâsın ne olduğunu bilen bütün ehl-i iman cemaatleri ihlâstan bahseder ve o görüntüyü de verir. Fakat, İslâmî cemaat ve grupların manevi hayatlarını zehirleyen sebepleri ortadan kaldırıp tedavi eden tek ilaç…

Bizlere verilen nihayetsiz istidat ve kabiliyetler ve ömür sermayesi, ebedi ve daimi bir saadetin temini için verilmiştir. Onu kazanmanın yolu, burada yapacağımız manevi ticaretle doğru orantılıdır. Ve dünya hayatını, âhiretin…

Varlıkların en şereflisi olarak yaratılan ve binlerce hissiyat ve duygularla donatılarak bütün mevcudat üstünde bir mevki alan insanın, karmaşık bir yapısı vardır. Maddi ve manevi cepheleriyle asırlardır araştırılan ve anlaşılmak…

Bedenî ibadetlerden olan oruç, insanın şahsî hayatını düzene sokar. Allah’ın kulu olduğunu öğretir. O, izin vermeden suya bile elini uzatamayacağını bildirir. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın ihsan ettiği sayısız nimetleri yemek…

“Her can taşıyan varlık ölümü tadacaktır.”gibi ölümden bahseden ayetlerde hep dünya ve âhiret kıyaslaması yapılır. “Bu dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Asıl hayat ise, âhiretteki hayattır.”ayetleri bu dünyanın…

Her cihetle ümmetine örnek ve rehber olan Sevgili Peygamberimiz (asm), akıl kuvvesi noktasında hikmetle hareket ettiği gibi, gazap kuvvesinde cesareti, şeheviye kuvvesinde âzamî masumiyet cihetinde iffeti takip etmiştir. Her üç…

İmtihan olunduğunun şuuruyla yaşayan samimi müminler, elbette ne yaparlarsa yapsınlar, her türlü faaliyetlerindeki niyetlerinde hep Allah’ın rızasını ararlar. Bakırı altına, kömürü elmasa dönüştüren niyetle ameller değerli hale gelir. Meselâ, ibadet…

Ayet-i kerimelerin beyanına göre, sadece Allah’ı tanıyıp Ona iman ve ibadet etmek vazifesiyle bu dünyaya gönderilen insanların asıl gayesi, Allah’a kulluk ve ibadet etmektir. Bunun dışında kalan her şey tâlidir,…