(Dünden devam) Allah’ı ve Hazret-i peygamberi (asm) inkâr esasına dayanan decalizm ve Süfyanizm cereyanları, iman ve Kur’an hakikatleri dersleriyle beli kırılıp âdileştiği ve bir şey yapamaz hale düşüp, vaziyeti muhafazaya…