(Dünden devam) Cevher bey “Sayın cumhurbaşkanım! Başbakan partisinin kongresinde, on dört ismin en sonunda Said Nursi ismini sayması tartışılıyor. Bazıları sizi atlayarak ilk kez bir başbakanın Said Nursi ismini telâffuz…