İman ve Kur’an hizmeti her görevin ötesinde mukaddes bir vazifedir. Hiç bir mazeret hizmetin yerini tutamaz. Hizmetin büyük ve küçüğüne bakılmaz. Zira “Vesilenin mahiyetine bakılmaz, neticesine bakılır. Madem ki, neticesi…