Cenab- ı Hakkın sınırsız ve sonsuz ilminin delilleri had ve hesaba gelmez. Zira ölçülü ve intizamlı bir keyfiyette yaratılan umum mevcudat, her şeyi kuşatan bir ilme şehadet eder. Çünkü intizam…