Bir hadis-i kudsîde Cenab-ı Hak ferman etmiş: “Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi ve tanınmayı istedim, mahlukatı yarattım, tâ ki onlarda manevi cemâlimi göreyim.” Kâinattaki bütün varlıkları atomlardan güneşlere, çiçeklerden yıldızlara…

“Yemin olsun gökyüzüne ve gece ortaya çıkana. Gece ortaya çıkanın ne olduğunu bilir misin? O, karanlıkları delen bir yıldızdır.” (Tarık Suresi: 1-2-3) “Yemin olsun gizlenen ve açığa çıkan yıldızlara.” (Tekvir…

Her biri birer sanat harikası olan çekirdekler içinde bir elma çekirdeği elma ağacına hamile olduğu gibi, o ağaç dahi meyve içindeki çekirdekle diğer bir ağaca hamiledir. Bahsi geçen çekirdeğin içine…

İmtihan edilmek üzere bu dünya memleketine gönderilen insanların, hayatlarının en verimli ve en güzel yılları şüphesiz gençlik devresidir. Hayata hayat veren ve anlam kazandıran hakikat imandır. İmansız bir hayat, cansız…

1970 Yılının başlarında Büyük Patlama olarak ifade edilen “Bing Bang” teorisi ortaya atıldı. Bu teori hâlâ geçerliliğini koruyor. İlim adamlarının tespitine göre, yaklaşık on beş milyar yıl önce bu kâinat…

Gökler âleminin en büyük cisimleri, milyarlarca yıldızdan meydana gelen gökadalarıdır. İngilizcede bunlara galaksi denilmektedir. Kâinatta yaklaşık 125 milyar galaksi olduğu tahmin edilmektedir. Galaksilerin büyüklüğü binlerce ışık yılı olarak hesaplanmaktadır. Işığın…

Kısacık ve sınırlı aklıyla her şeyi sorgulayan insan, Allah’ı da sorgular, hatta onun varlığını tartışmaya açar. Allah’ın ezelden beri var oluşunu aklına sığdıramadığı için, insanların büyük çoğunluğu Allah’ı inkâr etmeye…

Dünyaya gelen her insan belli bir yaşa geldikten sonra kendini ve her şeyi sorgulamaya başlar. “Ben kimim? Nereden geliyorum? Nereye gideceğim? Bu dünyada vazifem nedir? Beni buraya gönderen kim? Benden…

Allah lâfza-i Celâli, Cenab-ı hakkın bütün isim ve sıfatlarına lüzum derecesinde delâlet eder. Bediüzzaman Hazretlerinin tespitine göre, Allah’a ait diğer isimler, sadece o ismin müsemmasına delâlet eder, sıfatlara delâlet etmez.…