Ahir zamanın son müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ihlâs, sadâkat ve tesanüt sıfatlarına çok önem vermiştir. Sâdık talebeleri için “Ne kadar az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli…

Bediüzzaman Hazretleri, Münazarat adındaki eserinde, zindan-ı atalete düştüğümüzün sebeplerini sekiz madde ile izah ederken, birinci madde olan ümitsizlikten hemen sonra, ikinci maddeye üstünlük meylini koymuş. “Sonra, müzahemetsiz olan hakkın hizmetinin…