Hazret-i Muhammed(asm) doğruluk timsali bir peygamberdi. Hayatı boyunca hiç yalan söylememiş olduğundan, peygamberlik öncesinde bile Ona “Muhammed-il Emin”ünvanı verilmişti. Bununla birlikte Cenab-ı Hak Hazret-i Peygambere Hud Suresinde “Emrolunduğun gibi dosdoğru…