Olur olmaz her şeyden alınganlık göstermek ve gücenmek, daha sonra da bu yüzden problem çıkarmak hiç bir cihetle doğru olmaz. Ehl-i dalâlet, alınganlık ve gücenme duygusundan yararlanır ve İslâm’a hizmet…

Cihanşümul ve mukaddes bir dâvâ etrafında toplanan ve aynı maksada hizmet eden insanların, kendilerini muhafaza etmesi gereken zayıf duygulardan birisi de, alınganlık duygusudur. Her ne hikmetse her insanda bu his…