Tahkiki ve gerçek bir iman şuurundan nasipsiz olmak insanları ne kadar âciz ve zavallı hale getiriyor? Halbuki, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim iki binden fazla ayet-i kerimeyle âhiretten ve insanların oraya…

Allah yolunda yürüyen ve din hizmetinde bütün gayretiyle ihlâsla çalışan müminlerin manevi dereceleri arttıkça ,imtihanlar da şiddetlenir. Sıradan bir müminle bir evliyanın, hizmete yeni başlamış birisiyle, kırk yıllık bir dâvâ…