Hazret-i Âdem (as) ile başlayan peygamberlik silsilesi, son peygamber olan Hazret-i Muhammed (asm) ile son bulmuştur. Zira, her başlangıcın bir sonu vardır. Hem de sonda gelen en kemâl mertebededir. Kendinden…

Risale-i Nur’un anlaşılmasının en önemli faktörlerinden biri de, tenkit niyetiyle değil, anlamak niyetiyle kalben ve zihnen ona yönelmektır. “Bediüzzaman âlimse, biz de ondan aşağı sayılmayız.”düşüncesiyle ve kusur bulmak gayesiyle okuyan…

Cenab-ı Haktan başka kimsenin minneti altına girmemek, sahip ve mazhar olduğu nimetlere kanaat etmek anlamına gelen istiğna, insanı yücelten ve zilletten kurtaran yüksek bir ahlâktır. Gönül tokluğu, gönül zenginliği anlamına…