Hayatı boyunca korku nedir bilmeyen, imandan gelen bir güçle feleğe meydan okuyan, sıkı yönetim mahkemesinde Hurşit Paşanın tehditlerine boyun eğmeyen, Rusya’da esarette iken kumandana ayağa kalkmayan,, işgal altındaki İstanbul’da İngiliz…

Cumhuriyet kurulduğundan bu yana, devlet ve milletçe temin etmeye çalıştığımız konuların başında milli birliği sağlamak geliyor. Katı parti taassubu veya etnik köken farklılığı gibi daha bir çok sebepler vardır ki,…

Ehl-i Sünnet Vel Cemaatin ifrat ve tefritten uzak itidalli ve istikametli olan Ehl-i Beyt sevgisine bedel, Âl-i Beyte muhabbet dâvâsında bulunan bir kısım Aleviler, Ehl-i Sünnetin tam tersine hem farzları…