Siyaseti dinsizliğe alet ederek din ve dindarları ezmeye çalışanlara karşı dindar kitlelerin tepkisi vardır ve ortak bir cephe oluştururlar. Ancak, dini siyasete alet ederek,  iyi niyetle “Dine hizmet edeceğim” zannıyla…

Din hizmeti, her türlü şaibeden uzak ve sırf Allah rızasını kazanmak maksadıyla yapılması gereken bir hizmettir. Gönüller üzerine kurulu bir irşat ve tebliğ vazifesidir. “Siyaseti dinsizliğe alet  yapan bazı adamlar,…

Eski Said tabir ettiği hayat devresinde aktif siyasete katılan Bediüzzaman, her vesileyle siyaseti dine hizmetkâr ve dost yapmaya çalışarak, siyaset yoluyla İslâm dininin canlanması ve toplum tarafından yaşanması için gayret…