Bütün semâvî dinlerde adı geçen ve insanların, onun şerrinden sakınılması istenilen deccalın lügat anlamı: “Kıyamet kopmadan önce gelen, hak ile bâtılı birbirine karıştırarak İslâm dinini ortadan kaldırmaya çalışan ve bütün…

“Bu gün dininizi kemâle erdirdim ve tamamladım.” buyuran Cenab-ı Hak, son din olan İslâm’ı göndermek suretiyle, insanları ahlak bakımından yüceltmek ve sosyal hayatta adalet ve huzuru temin etmek istemiştir. Diğer…

İnançsız olduğu halde, kendine inanıyor süsü veren münâfıkların en bariz vasfı, aldatmak ve yalancılıktır. Zirâ Hadis-i Şerifte “Münâfığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz ve…

Bir tek nev olan insanlık âlemine, sair hayvanatın nevileri kadar vazife gördürmek ve imtihanına vesile olmak gibi daha bilmediğimiz binlerce hikmetler ve gayeler için; mahiyetine yerleştirdiği istidat ve kabiliyetlere bir…

Yalan ve hile insan fıtratına ve tabiatına aykırıdır. Allah, insanı doğruluk üzerine yaratmıştır. Doğruluktan sapan, insanlıktan da sapmıştır. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de, Bakara Suresinin başında iki ayetle kâfirlerden bahsettiği halde,…

İnanmadığı halde, kendine inanıyor görüntüsü veren münafıkların en açık vasfı aldatmak ve yalancılıktır. Zira, hadis-i şerifte “Münafıklığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz ve emanete…

Bir tek tür olan insanlık âlemine, diğer hayvanların türleri kadar vazife gördürmek ve imtihanına vesile olmak gibi daha bilmediğimiz binlerce hikmetler ve gayeler için; mahiyetine yerleştirdiği istidat ve kabiliyetlere bir…