İnsanlık âlemi farklı derecelerde imtihanlardan geçirilirken, sosyal hayatın bütün cihetlerinde iman ve inkârın yahut iman zayıflığının tesirleri açıkça görülmektedir. Şimdiki cemiyet hayatının yaşantı tarzında, tahkiki ve sağlam bir imana sahip…