Lügat karşılığı “yavaşça yürümek, nüfuz etmek ve sirayet etmek” anlamlarına gelen “deb veya debib” kökünden sıfat olan dâbbe “yeryüzünde yürüyen her türlü canlı” mânâsındadır. Kur’an-ı Kerim’in on dört ayetinde tekil…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretlerinin yaptığı izahtan anlaşılıyor ki, Hz. İsa (as) Allah’ı inkâr fikrini öldürecek. Her hangi bir şahsı öldürmek şeklinde değil. Bu hareketinden sonra, insanlık âleminde genel bir inanç…

Yaklaşık beş milyar yıldan beri uzayın nihayetsiz boşluğunda, güneşe bağlı olarak döndürülen ve iyice yaşlanan dünyamız, âhirzaman denilen son dönemini yaşıyor. Kıyamete yakın meydana geleceği hadis-i şeriflerle haber verilen alâmetlerin…

Cenab-ı Hakkın âleme koyduğu kanunlar gereği olarak, her canlı doğar, büyür ve ölür. Hiç bir varlık bu kanunun pençesinden kurtulamaz. Kâinat denilen bu muhteşem âlem dahi, muazzam bir ağaç veya…

İslâm dininin kendine has sembolleri ve diğer dinlerden ayıran farklı alâmetleri vardır. Bu sembollerin yaşanması ve yaşatılması her Müslümanın ve bilhassa İslâm âlimlerinin aslî vazifesidir. Bunlara sahip çıkmak iftihar edilecek…