Tanzimat’tan bu yana, özellikle Osmanlı’nın yıkılışından günümüze kadar geçen zaman sürecinde, din ve dindarlık aleyhinde yapılan plânlı ve programlı tahribatlar yüzünden, alafranga bir Müslümanlık yaşantısı toplumu kasıp kavurmaktadır. “Kendi yürüyüşünü…