Dünya genelinde, İslâm dinine hizmet etmek ve Allah’ın rızasını kazanmak için kurulmuş sayısız tarikat ve cemaatler vardır. Kur’an ve sünnete dayanan bütün teşekküllerin, kendine has usulleri ve meslekleri bulunur. Referansı…